Jak wybrać policyjny alkomat?


Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obecnie na rynku dostępnych jest bardzo dużo wysokiej jakości alkomatów różnych producentów. Należy jednak mieć świadomość, że gwarancją precyzyjności i miarodajnych wyników będą się odznaczały urządzenia dopuszczone do użytku na potrzeby służb mundurowych. Czym dokładnie wyróżniają alkomaty profesjonalne?

Czym jest alkomat policyjny?

W najprostszym możliwym ujęciu jest to produkt przeznaczony do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzięki temu możliwe jest skontrolowanie stanu trzeźwości. Godny uwagi jest fakt, że wyniki badań tego typu urządzeniami mają wartość dowodową w postępowaniach karnych.

Warto wiedzieć, że profesjonalny alkomat jest wyprodukowany w oparciu o nowoczesną technologię. Ponadto stężenie par alkoholu w wydychanym powietrzu będzie odzwierciedleniem stężenia alkoholu we krwi danej osoby. Należy również zaznaczyć, że policjanci otrzymują wynik w przeliczeniu na promile.

Jak działa Alkomat policyjny?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że działanie tego rodzaju produktu bazuje na nowoczesnych czujnikach. W ten sposób możliwe jest przeprowadzenie kontroli nie tylko w trybie aktywnym, ale również pasywnym. Tryb aktywny w najprostszym możliwym ujęciu będzie polegał na dmuchaniu przez daną osobę w ustnik urządzenia przez kilka sekund. Dzięki temu można będzie pobrać odpowiednią próbkę do przeprowadzenia badania. Godny uwagi jest fakt, że przeprowadzona w ten sposób kontrola może być później wykorzystana np. na potrzeby postępowania przed sądem. Z kolei tryb pasywny będzie pozwalała na znacznie szybszą analizę. Wystarczy bowiem zbliżyć produkt do ust badanej osoby. Oczywiście wynik będzie mógł wtedy posłużyć tylko, jako wstępna ocena stanu trzeźwości.

Jakie zalety mają alkomaty profesjonalne?

Warto wiedzieć, że profesjonalny alkomat będzie przede wszystkim wyposażony w dodatkowe funkcje. Oczywiście będzie to miało przełożenie na zdecydowanie szersze możliwości jeżeli chodzi o użytkowanie. Doskonałymi przykładami mogą być wyświetlacz LCD, czy latarka umożliwiająca na przeprowadzenie badania w nocnej porze. Bardzo istotnym atutem jest także automatyczny zapis w pamięci urządzenia. Ponadto automat dowodowy można będzie podłączyć do komputera.