Laboratoryjna analiza żywności


Laboratoryjna metoda analizy żywności umożliwia dokładne poznanie jej składu oraz określenie jej wartości spożywczych. Dzięki badaniom mikrobiologicznym możliwe jest również określenie czy dany produkt nie zawiera szkodliwych bakterii, pleśni lub drożdży.

Analiza składu żywności

Każdy producent zobowiązany jest do zamieszczenia na opakowaniu produktu spożywczego dokładnych informacji o jego składzie oraz o ilości zawartych w nim substancji odżywczych. Istnieje konieczność podania informacji o zawartości tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, węglowodanów, cukrów, białka, a także soli.

Laboratoryjne badania żywności pozwalają precyzyjnie określić zawartość substancji odżywczych oraz witamin. Uśrednioną liczbę poszczególnych substancji podaje się na 100 gramów lub 100 mililitrów produktu. Istnieją prawne regulacje, które określają minimalną zawartość poszczególnych witamin, o której można poinformować konsumentów.

Metoda mikrobiologiczna

Badania mikrobiologiczne to najważniejsze badania, które pozwalają na określenie jakości danego produkty spożywczego i stosuje się je na każdym etapie produkcji oraz w czasie obiegu produktu. Poddawanie żywności kontroli mikrobiologicznej to standardowy wymóg prawny, który jest nałożony na każdego producenta.

Dany produkt spożywczy może być narażony na przyspieszenie procesów psucia, jeżeli jest on niewłaściwie przechowywany. To właśnie dlatego tak ważne jest stałe nadzorowanie jego charakterystyki mikrobiologicznej, aby nie dopuścić do zakażenia żywności. Spożycie bakterii takich jak Salmonella czy Escherichia coli może nawet skończyć się śmiercią.

Zanieczyszczenia i pozostałości substancji toksycznych

Problemem, na jaki narażony są rośliny uprawne, jest możliwość przenikania pestycydów do ich wnętrza. Już znikoma ilość chemicznych środków ochrony roślin spożyta przez człowieka wykazuje silne działanie teratogenne, mutagenne i kancerogenne.

Odpowiednie badania żywności pozwalają ocenić, czy dany produkt nie zawiera pozostałości pestycydów. Ze względu na ich ogromną liczbę i różnorodność toksycznych środków ochrony roślin zachodzi konieczność stosowania wyjątkowo precyzyjnych metod izolacji i analizy przy pomocy wzbogaconych matryc.

Artykuł przygotowany we wpółpracy ze specjalistami z Centrum Badań Jakości