Dom opieki dla osób starszych


Wiele osób w dojrzałym wieku, wciąż aktywnych zawodowo i korzystających z uroków życia, stoi przed problemem zapewnienia codziennej opieki swoim starzejącym się rodzicom, którzy ze względów bezpieczeństwa nie powinni już mieszkać sami. Niestety, czas mija bardzo szybko, aktywni 70- latkowie w ciągu kilku lat stają się schorowani i niedołężni. Bardzo często na stałe muszą przyjmować leki, być poddawani rehabilitacji czy ćwiczeniom usprawniającym. Ich aktywne wciąż zawodowo dzieci, bardzo często wychowujące wciąż swoje potomstwo, mają bardzo duże trudności z pogodzeniem tych wszystkich wyzwań. Szukając rozwiązań tej życiowej sytuacji, rozważają ofertę domu opieki.

Dom opieki czyli zakład opiekuńczo leczniczy dla osób starszych

Czym jest dom opieki? To miejsce, utrzymywane częściowo ze środków państwa, a częściowo opłacane przez pensjonariuszy (lub opłacane w całości poprzez pensjonariuszy jeżeli mówimy o prywatnych domach pomocy), w którym mogą mieszkać osoby chore lub starsze. Jak nazwa wskazuje, zakład opiekuńczo leczniczy zapewnia te dwie niezwykle ważne potrzeby, czyli całodobową opiekę oraz wsparcie medyczne. Renomowane domy opieki zatrudniają odpowiednio wykształconych opiekunów osób starszych oraz pełną kartę medyczną, z lekarzami takich specjalizacji jak neurolog, psychiatra czy geriatra. Prowadzona jest tam rehabilitacja osób starszych, zarówno przez fizjoterapeutów jak i psychologów. Pensjonariusze są zatem zadbani holistycznie, zarówno ich ciało jak i umysł. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku na przykład chorób dementywnych, takich jak choroba Alzheimera, oraz po udarach mózgu.

Zalety domów opieki

Zorganizowanie dla starzejącego się rodzica miejsca w domu opieki ma bardzo wiele plusów, związanych z tym, że zdrowie rodzica jest pod kontrolą, podawane są leki oraz prowadzone zajęcia usprawniające. Jednak rehabilitacja osób starszych w szerszym pojęciu to również zapewnienie im kontaktu z innymi osobami, z którymi mogą na codzień przebywać, wchodzić w interakcje, zawierać znajomości. Możliwość aktywnego życia wśród innych ludzi to niezwykle ważny czynnik wpływający na zdrowie psychiczne i samopoczucie emocjonalne. Człowiek to istota społeczna, potrzebuje innych do życia. To co często wpływa na pogarszający się stan funkcjonowania starszych ludzi, po prostu samotność. W domu opieki ten problem zostanie zniwelowany, ponieważ jest tam więcej ludzi w podobnej sytuacji. Warto wziąć to pod uwagę, kiedy w sercu i głowie zacznie się walka o to, czy umieścić swoją bliską starszą osobę w domu opieki.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: http://www.kasmin.pl/